Dalmatia accommodation rezervacijski centar

 

 

 

 

Osnivanjem rezervacijskog centra željeli smo svojim korisnicima olakšati komunikaciju sa potencijalnim gostima na način da preuzmemo na sebe obavezu odgovaranja na pristigle upite za sve vlasnike objekata koji imaju problema sa jezičnom barijerom ili jednostavno nemaju pristup računalu.

Važno je napomenuti kako mi nismo turistička agencija, te stoga za naš rad ne zaračunavamo proviziju (cijene i uvjete smještaja određuje vlasnik objekta), već naplaćujemo samo unaprijed izabranu cijenu realizirane usluge.

Također, svi naši odgovori potencijalnim gostima vrše se ISKLJIČIVO temeljem dogovora s vlasnikom objekta za svaki pojedini upit, što znači da gost dobiva upravo onakav odgovor kakav vlasnik objekta želi, pri čemu je naša briga da navedeni odgovor prikladno uobličimo kako bi gostu prezentirali gostoljubivost domaćina i u potpunosti zadovoljili njegove prohtjeve za informacijama.

Svakom korisniku ove usluge na raspolaganju stoji njegov osobni referent zadužen za praćenje upita,  komunikaciju s vlasnikom objekta i odgovaranje na pristigle upite. Na taj način svaki korisnik usluge može biti siguran da ga zastupa stručna i informirana osoba koja u potpunosti poznaje sve potrebne podatke o objektu i ponudi, čime su eliminira mogućnost pogrešaka u komunikaciji sa strankom.

Također, vlasnik objekta može svom referentu u svakom trenutku dojaviti eventualne promjene u ponudi ili uvjetima najma smještajnih kapaciteta, pri čemu će svaka promjena podataka ili cijena u najkraćem roku biti besplatno ažurirana u našoj Internet prezentaciji.

Vjerujemo da će naš rezervacijski centar biti neprocjenljiva pomoć i onima koji trenutno nemaju  potrebu za korištenjem ove usluge (ali, dobro je znati...).

Za sve dodatne informacije, upite, prijedloge i kritike stojimo na raspolaganju putem naših kontakt telefona (+385 21 465 008 i +385 91 573 05 12) ili elektronske pošte (info@dalmatia-accommodation.com).

 

 

 

 

 

Usluga "KONTAKT"
(plačanje stvarno ostvarenog troška)

 

 

 

 

Ova je usluga namijenjena prvenstveno onima koji iz nekog razloga na kraći vremenski period trebaju uslugu pregledavanja elektronske pošte i odgovaranja na upite pristigle elektronskom poštom, a pogodna je i svima onima koji iz bilo kojeg razloga očekuju mali broj pristiglih upita ili žele vršiti plačanje prema stvarno ostvarenom trošku.

USLUGA OBUHVAĆA:

            - svakodnevno pregledavanje e-mail poruka, najmanje dva puta na dan
            - kontakt sa vlasnikom objekta svaki put kada pristigne nova poruka
            - odgovaranje na svaku pristiglu poruku tek nakon odobrenja vlasnika
              (na engleskom, talijanskom, njemačkom ili hrvatskom jeziku)
            - slanje samo onih podataka u odgovoru koje je odobrio vlasnik objekta

CIJENA USLUGE:

            - 0,66 kn dnevno (bez obzira na broj upita)
            - 12 kn po svakoj odgovorenoj poruci.
            - u cijenu je uračunat trošak telefonskih razgovora i trošak Interneta
            - PDV nije uračunat u cijenu.

PLAĆANJE:

            - na kraju tekućeg mjeseca po ispostavljenom računu koji sadrži specifikaciju
              izvršenih usluga i kopiju svih pristiglih i poslanih poruka.
            - osnovna cijena usluge (paušal) plaća se mjesečno i to na početku tekućeg mjeseca
              za naredni mjesec
            - tarifni model moguće je promijeniti na kraju svakog mjeseca.

 

 

 

 

 

Usluga "KONTAKT Plus"
(mjesečna pretplata)

 

 

 

 

Ova je usluga namijenjena prvenstveno onima koji iz nekog razloga na duži vremenski period trebaju uslugu pregledavanja elektronske pošte i odgovaranja na upite pristigle elektronskom poštom, a pogodna je onima koji iz bilo kojeg razloga očekuju veći broj pristiglih upita ili žele fiksnu mjesečnu cijenu na principu pretplate.

USLUGA OBUHVAĆA:

            - svakodnevno pregledavanje e-mail poruka, najmanje dva puta na dan
            - kontakt sa vlasnikom objekta svaki put kada pristigne nova poruka
            - odgovaranje na svaku pristiglu poruku tek nakon odobrenja vlasnika
              (na engleskom, talijanskom, njemačkom ili hrvatskom jeziku)
            - slanje samo onih podataka u odgovoru koje je odobrio vlasnik objekta

CIJENA USLUGE:

            - 2 kn dnevno (uračunato do 8 odgovora mjesečno)
            - 3,5 kn dnevno (uračunato do 20 odgovora mjesečno)
            - svaki dodatni mail naplaćuje se 10 kn
            - za godišnju pretplatu odobravamo popust od 20%.
            - u cijenu je uračunat trošak telefonskih razgovora i trošak Interneta
            - PDV nije uračunat u cijenu

PLAĆANJE:

            - osnovna cijena usluge plaća se mjesečno i to na početku tekućeg mjeseca
              za naredni mjesec
            - plaćanje za prekobrojne poruke vrši se po ispostavljenom računu koji sadrži
              specifikaciju izvršenih usluga i kopiju svih pristiglih i poslanih poruka.
            - tarifni model moguće je promijeniti na kraju svakog mjeseca.

 

 

 

 

 

Usluga "KOMFORT"
(preusmjeravanje dolaznog e-maila)

 

 

 

 

Ova je usluga namijenjena prvenstveno onima koji nisu u mogućnosti redovno pregledavati elektronsku poštu.   S obzirom da potencijalni gosti u pravilu neće dugo čekati na odgovor, a vrlo često identičan upit šalju i za nekoliko različitih turističkih objekata, veoma je bitno pravodobno odgovoriti na postavljeni upit.

Stoga svim svojim korisnicima koji ili ne žele ili nisu u mogućnosti svakodnevno pregledavati elektronsku poštu nudimo mogućnost da za njih mi vršimo pregledavanje poruka (na našu e-mail adresu), a po primitku poruke ih o tome obavještavamo i prosljeđujemo im poruku (na njihovu e-mail adresu) kako bi vlasnik objekta odmah na nju mogao odgovoriti!

USLUGA OBUHVAĆA:

            - svakodnevno pregledavanje e-mail poruka, najmanje dva puta na dan
            - obavještavanje vlasnika objekta o pristigloj poruci telefonski ili putem SMS poruke
            - prosljeđivanje pristigle poruke na e-mail adresu vlasnika objekta

CIJENA USLUGE:

            - 1 kn dnevno (uračunato do 8 upita mjesečno)
            - 2 kn dnevno (uračunato  više od 8 upita mjesečno)
            - za godišnju pretplatu odobravamo popust od 10%.
            - u cijenu je uračunat trošak telefonskih razgovora i trošak Interneta
            - PDV nije uračunat u cijenu

PLAĆANJE:

            - osnovna cijena usluge plaća se na početku tekućeg mjeseca ili
              dogovorenog perioda
            - plaćanje za prekobrojne poruke vrši se po ispostavljenom računu koji sadrži
              specifikaciju izvršenih usluga i kopiju svih pristiglih i poslanih poruka.
            - tarifni model moguće je promijeniti na kraju svakog mjeseca.