About reservations / O rezervacijama
 
 
 

 

 

 

 

Sve rezervacije smještaja u oglašenim objektima posjetitelji ovog web kataloga ugovaraju direktno sa vlasnicima objekata ili njihovim zakonskim zastupnicima, po cijenama koje vlasnici objekata sami odrede.

 

 

 

 

 

Korvin Internet Team, kao ni poduzeće Vladušić d.o.o., ne vrši uslugu rezerviranja smještaja ili posredovanja u njihovom iznajmljivanju, niti za to uzima bilo kakvu proviziju.

 

 

 

 

 

Korvin Internet Team i Poduzeće Vladušić d.o.o. vrši isključivo uslugu oglašavanja turističkih objekata na Internetu putem turističkog web kataloga Dalmatia-accommodation, a u ime i za račun vlasnika oglašenih objekata ili njihovih predstavnika.

 

 

 

 

 

Poduzeće Vladušić d.o.o. ne jamči za točnost podataka oglašenih u ovom katalogu. Svi oglašeni sadržaji objavljeni su u dobroj vjeri temeljem prijave vlasnika oglašenih objekata ili njihovih zastupnika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korvin-hr.com, © 2003.-2005.